Koncert chóralny zespołu Cantus w  Kościele pw. św. Jerzego w Przyczynie Górnej połączony z modlitwą ekumeniczną i prelekcją na temat życia i dzieła Teschnera.  28.04.2024r.

Koncert 2024








Mikołaj 2024







65 - Lecie  Koła Gospodyń Wiejskich w Przyczynie Górnej









Wycieczka Koła Gospodyń Wiejskich do Trójmiasta 08-11.06.2023r.
Wszystko się tu kończy i zaczyna "GDAŃSK - SOPOT - GDYNIA"










Na boisku w Przyczynie Górnej odbyła się majówka.
Przygotowano wiele aktywności, takich jak ergometry, rowery stacjonarne, tor przeszkód czy ścianka wspinaczkowa
Do wspólnego spędzania czasu zaprosiła też Biblioteka MiG Wschowa, CKiR.
KGW Przyczyna Górna zapewniło smaczne przekąski a DJ Kacper zapewnił oprawę muzyczną.









W dniu 17.03.2023r. odbył się Festyn Słodkości w CKiR we Wschowie dla Pawła Siekańca. Cały dochód z imprezy przeznaczony jest na leczenie Pawła.Poniżej przedstawiamy fotograficzną relację z przygotowań do eventu.
Nasze Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały 320szt. pysznych pierogów








Dzień Kobiet - Spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich
14.03.2023r.

W dniu 14.03.2023r. odbył się Dzien Kobiet na świetlicy w Przyczynie Górnej. Wsród zaproszonych gości w spotakniu udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa Konrad Antkowiak, sołtys Przyczyny Górnej Ryszard Grys, pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa ds.seniorów Marta Szeroka. Gwiazdą wieczoru był Zbigniew Iłowski. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.




Spotkanie Noworoczne Koła Gospodyń Wiejskich
17.01.2023r.
W dniu 17.01.2023r. odbyło się Tradycyjne już spotkanie Noworoczne. Wsród zaproszonych gości w spotakniu udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa Konrad Antkowiak, sołtys Przyczyny Górnej Ryszard Grys oraz prezez Okręgowego Związku Rolników,Kółek i Organizacji Rolniczych w Lesznie Jacek Jankowiak.
Tegoroczne spotkanie miało wyjątkową oprawę, z uwagi na okrągły Jubileusz Przewodniczącej Koła, Pani Jolany Skorupińskiej. Pani Jolanta została przewodniczącą KGW w  styczniu 2013r.










  W dniu 10.12.2022r. odbył się Charytatywny Wyścig WRAK RACE dla Marka. Poniżej przedstawiamy fotograficzną relację z przygotowań do eventu jak i samej imprezy:









  W dniach 21-23 października 2022r. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich przebywały na wycieczce w Kotlinie Kłodzkiej. Zwiedzano Błędne Skały w Górach Stolowych ,Skalne Miasto w Adrspach oraz Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim. Pogoda jak i humory dopisały


Adrspach 2022





Dzień Kobiet w Przyczynie Górnej
15.03.2022r.











Msza dziękczynna za plony









DOŻYNKI w Przyczynie Górnej
28.08.2021r.










Lepienie Pierogów na 14.08.2021r.

Koło Gospodyń Wiejskich w Przyczynie Górnej przygotowało pyszne pierogi na Rodzinny Piknik Koszykarski DLA MARYSI. Cały dochód z imprezy przeznaczony jest na ratowanie Marysi z Brenna.
Uwaga do kupienia jest 1707 szt pysznych pierogów.
Zapraszamy i życzymy smacznego.






8 MARCA 2020r. - Dzień Kobiet w Przyczynie Górnej


Dzień Kobiet 2020







Mikołaj 2020








Wycieczka do Kudowy Zdroju
18-20 października 2019r








110 lat Dnia Kobiet


    Pierwszy Narodowy Dzień Kobiet odbył się w USA w 1909 roku. Tam w latach 1098-11 odbyło się wiele protestów kobiet – żądały one równych praw politycznych i ekonomicznych.  Trend walki o równouprawnienie rozprzestrzeniał się również w Europie – tu pomysł obchodów zainicjowany został w Kopenhadze.
    W czasach PRL-u wiązało się to niezmiennie z goździkami wręczanymi paniom. W szkołach i zakładach pracy obchody święta kobiet były właściwie obowiązkowe. Nie brakło również upominków w postaci rajstop, kawy czy czegoś mocniejszego dla wszystkich przodowniczek pracy. Po upadku komunizmu tradycja pozostała, a przy okazji utraciła swój propagandowy wydźwięk.
    Dziś w Dzień Kobiet panie otrzymują najczęściej kwiaty i najserdeczniejsze życzenia od panów. Międzynarodowy Dzień Kobiet jest obecnie obchodzony w kilkudziesięciu państwach na świecie. Dzień Mężczyzny zapoczątkowano w 1999 r. przy wsparciu ONZ , nie zyskał jeszcze takiego statutu jak Dzień Kobiet, jednak z roku na rok staje się coraz bardziej popularny.

    10 marca 2019 r. w sali wiejskiej w Przyczynie Górnej zorganizowany został doroczny Dzień Kobiet. Organizatorami uroczystości byli: sołtys wsi Ryszard Grys, Rada Sołecka i Panie z Koła Gospodyń Wiejskich.
Sołtys wsi powitał zebrane Panie i życzył wszelkiej dobroci i pomyślności, oczywiście nie tylko od święta, ale przez cały rok, następnie oddał głos Pani wiceburmistrz Wschowy – Marcie Panicz-Szajnkenig, która w imieniu burmistrza złożyła życzenia Paniom i Panom.
    Obecni na sali Panowie wręczyli kwiaty i zaśpiewali dla Pań Sto Lat. Panie   z kolei nie zapomniały, że 10 marca obchodzony jest Dzień Mężczyzny i z tej okazji złożyły życzenia i wręczyły Panom drobne upominki.
Uroczystość uprzyjemnił występ zespołu mażoretek „Finezja” –  Stowarzyszenia Kultury Ziemi Wschowskiej. W programie mogliśmy oglądać występy seniorek, kadetek oraz grupy przedszkolnej, a także występy solistek, duetów i miniformacje,  które zostały nagrodzone gromkimi brawami. Następnie panie poczęstowano pysznym ciastem, kawą    i lampką wina.
            Serdecznie dziękujemy za przygotowanie uroczystości a wszystkim miłym Paniom i Panom za uczestnictwo we wspólnej zabawie.
G.G.

Dzień Kobiet 2019









Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 2019





Mikołaj 2019











III Mikołajkowy Turniej Bowlingowy 2018r








Turniej Piłki Nożnej w Przyczynie Górnej
Dnia 22 września 2018r.  na boisku sportowo-rekreacyjnym w Przyczynie Górnej odbył się turniej piłki nożnej dla klas młodszych szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Wschowa. Organizatorem turnieju był Marek Krembuszewski z Klubu Korona ze Wschowy oraz sołtys wsi Grys Ryszard z Przyczyny Górnej. Turniej miał na celu rozpowszechnianie aktywnego spędzania czasu wolnego oraz popularyzację piłki nożnej. Wydarzenie miało również na celu optymistycznie zakończyć tegoroczne lato. Turniej odbył się dzięki pozyskaniu środków finansowych  w ramach projektu profilaktycznego na rok 2018.
W turnieju brało udział pięć drużyn piłkarskich. Przyczyna Górna w turnieju zajęła II miejsce w składzie: Marcin Kołodziej, Jakub Przybył, Filip Burnecki, Aleksander Czosnecki, Piotr Czosnecki, Kacper Krembuszewski i Przemysław Litorowicz.
Wszyscy uczestnicy otrzymali medale. Po zmaganiach sportowych dzieciom przygotowano dodatkowe atrakcje, grillowanie kiełbasek, gry i zabawy.

Grażyna Grys

Turniej Piłki Nożnej w Przyczynie Górnej








Jubileusz 60-lecia KGW oraz 40-lecie Sołtysa

Wyjątkowy podwójny jubileusz
Ryszard Grys od 40 już lat sprawuje funkcję sołtysa, a z kolei Koło Gospodyń Wiejskich istnieje już od 60 lat. Oba jubileusze zostały docenione przez władze miasta, powiatu, BS,  Okręgowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Lesznie, Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci”, mieszkańców Przyczyny Górnej. Jubilatom wręczono statuetki i kwiaty, panie otrzymały okolicznościowe dyplomy a po części oficjalnej na wszystkich czekał okolicznościowy tort i poczęstunek przygotowany na sali wiejskiej w Przyczynie Górnej.
Uroczystość rozpoczęła przewodnicząca koła Jolanta Skorupińska zapoznała wszystkich zebranych z krótkim rysem historycznym koła. Mówiła-Diamentowy Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich, to 60 lat żywej historii. Bez wątpienia są takie jubileusze, które szczególnie wpisują się w historię całej społeczności, a ich obchody pozwalają dokonać podsumowania minionych lat i doświadczeń. Wiadomo, bowiem, że nie jest łatwo trwać, ale w tym przypadku celem samym w sobie jest droga, jaką sobie obrałyśmy założycielki KGW w Przyczynie Górnej. Jubileusz 60-lecia istnienia dał miejsce na wspomnienia i refleksje dotyczące działalności i pracy gospodyń wiejskich na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci…, cały tekst w załączniku.
 Na ręce pani Jolanty dla wszystkich Pań, były życzenia i gratulacje z okazji tak pięknego jubileuszu.
 Pan Ryszard 40 lat swojego życia poświęcił funkcji sołtysa – mówili goście zaproszeni, jak powszechnie wiadomo, sołtys to funkcja w obecnych czasach wyjątkowo złożona: trzeba być i ekspertem, i dobrym gospodarzem, a także - gdy tego wymaga sytuacja - trzeba umieć wprowadzić odpowiedni porządek w najbliższym otoczeniu.
To niezwykły jubileusz - mówili - nie wiemy czy w historii Wschowy zdarzył się taki czas, żeby obchodzono 40 -lecie pełnienia funkcji sołtysa i 60-lecie działalności Koła Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnej społeczności w Przyczynie Górnej.
Sołtys Grys zabierając głos podkreślił, że praca społeczna jest jego pasją i póki zdrowie pozwoli, to nie zamierza rezygnować z pracy na rzecz lokalnej społeczności. Na pewno trzeba współpracować z ludźmi i być w stosunku do nich odpowiedzialnym. Często cieszą nawet te najmniejsze sukcesy i dają takiego pozytywnego kopa do dalszych działań. Trzeba przyznać, że to wszystko wyniosłem z domu. Mój ociec był sołtysem w Przyczynie Górnej przez dwadzieścia lat, więc jako ojciec z synem pełnimy tę funkcję już od sześćdziesięciu lat. Jako ciekawostkę dodam, że w latach trzydziestych sołtysem w Starym Belęcinie był mój dziadek, także mamy trzy pokolenia sołtysów - zdradził Ryszard Grys. Jubileuszu nie mógłbym świętować, gdyby nie mieszkańcy wsi i Panie z Koła Gospodyń Wiejskich.
G.G.


60-lecie KGW oraz 40-lecie Sołtysa









23.09.2018 - Wycieczka do Kórnika

Zamek w Kórniku, Arboretum Kórnickie, Wozownia w Kórniku, Krypta Zamoyskich






Dzień Kobiet 2018r
 8 marca – Dzień Kobiet
" Dla Was dziś kwiaty i uśmiechy. I pierwszy promień bliskiej wiosny. Dzień szczególny bez kłopotów, bez trosk. Dzień w którym życzymy, dużo radości i zdrowia…..”: mówił sołtys wsi Ryszard Grys, do wszystkich Pań przybyłym dnia 4 marca 2018 r. na spotkanie w sali wiejskiej z okazji Dnia Kobiet.

     W spotkaniu udział wzięło 45  Pań, członkowie Rady Sołeckiej i zaproszone Panie: Malwina Chruścicka Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Młodzieży oraz Bogumiła Barć prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej. Panie oprócz życzeń otrzymały symbolicznego kwiatka, odśpiewano gromkie 100lat. Przy domowych wypiekach i kawie panowała wesoła atmosfera, wszyscy dobrze się bawili słuchając programu artystycznego w wykonaniu kabaretu „Dziura” z Bukówca Górnego.

 Panie dziękują sołtysowi za przygotowanie imprezy.
G.G.





Spotkanie opłatkowe KGW i Jasełka 16.01.2018r

 





Zabawa karnawałowa dla dzieci w Przyczynie Górnej 12.01.2018r
    Karnawał to czas radości i rozrywki. Zarówno mali, jak i duzi czekają okazji, aby się zabawić! Świetną ku temu okazją jest, niewątpliwie, zabawa karnawałowa, która w Przyczynie Górnej w sali wiejskiej odbyła się dnia 12 stycznia 2018 r.
      Jak co roku, tak i tym razem na zabawę karnawałową do naszej wsi  zawitał św. Mikołaj. Jest to dobry znak, świadczący o tym, że dzieci były grzeczne i zasłużyły na prezenty. Czekając na przybycie dostojnego gościa, dzieci śpiewały piosenki, recytowały wiersze, tańczyły. Brały udział w konkursach z nagrodami. Wśród radosnych i rozbieganych maluchów można było znaleźć barwne motyle, dobre wróżki, urzekające księżniczki, piratów, kotków itp. Ci, którzy przebrali się, zostali wyróżnieni i otrzymali nagrody. Jednak  największą atrakcją tego wieczoru okazało się przybycie św. Mikołaja. Niecierpliwe oczekiwanie na przybycie niecodziennego gościa zostało nagrodzone, bowiem wszystkie dzieci otrzymały paczki. Wśród starszych dzieci panowało zdziwienie, że nikt nie dostał rózgi.
Przybyło bardzo dużo dzieci z rodzicami, babciami i dziadkami, przy dobrej muzyce i słodkim poczęstunku, wszyscy w rodzinnej atmosferze świetnie się  bawili.
      Imprezę zorganizował sołtys wsi Ryszard Grys przy wsparciu Pani dyrektor szkoły Marii Dominiak, KGW i Rady Sołeckiej. Wśród zaproszonych gości byli: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa Pan Miłosz Czopek, Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Hanna Knaflewska-Walkowiak, Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Młodzieży Pani Malwina Chruścicka. Nagłośnienie, oprawę muzyczną z konkursami przygotowali Panowie z CKiR we Wschowie.

   Do zobaczenia za rok!
                                                                                                                            Grażyna Grys
 
 






II Mikołajkowy Turniej Bowlingowy 2017r

 






Rolnicy z Przyczyny Górnej na Dożynkach Jasnogórskich.

W dniach 2-3 września odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Rolników na Jasnej Górze i Święto Dziękczynienia za Plony czyli Jasnogórskie Dożynki pod hasłem ,,Do Naszej matki i Królowej”.
 
W pierwszym dniu świętowania: deszczowa pogoda nie odstraszyła pielgrzymów do zwiedzania, smakowania i kupowania. Trwała w tym czasie XXVI Krajowa Wystawa Rolnicza i XVIII Dni Europejskiej Kultury Ludowej.
 
W drugim dniu świętowania: niedziela była dniem kulminacji uroczystości. Wspólne modlitwy na placu przed szczytem z udziałem orkiestr i zespołów śpiewaczych rozpoczęły się rano a o godz. 11 suma z błogosławieństwem wieńców żniwnych. Mszy św. Przewodniczył abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Słowo na zakończenie wygłosił bp Edward Białogłowski, delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy.
 
Około 50 tyś. rolników przybyło z całej Polski z wieńcami i owocami ziemi, by podziękować Bogu przez Maryję za tegoroczne plony i prosić o błogosławieństwo na przyszły rok.  Wśród nich była delegacja rolników z Przyczyny Górnej z Parafii św. Jadwigi Królowej oraz wierni z Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie.



fot.G.Grys






Trzęsacz 2017r

Wspomnienia z Trzęsacza

W dniach 03-04.06.2017 r. Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowało wycieczkę nad polskie morze do Trzęsacza. Po przyjeździe piaszczystą plażą, spacerkiem, brzegiem morza doszliśmy do Rewala. Tutaj można było zjeść smaczną rybę, rozkoszować się szumem morza, słońcem oraz urwiskami klifowymi, które tworzą malownicze widoki. Po południu zwiedzaliśmy ruiny gotyckiego kościoła stojącego na szczycie kilkudziesięciometrowej wydmy. Ciekawe było Multimedialne Muzeum na Klifie - nowoczesna placówka, która w innowacyjny sposób przedstawiła m.in. historię walki o kościół na klifie oraz historię neogotyckiego kościoła Miłosierdzia Bożego. Wieczorem, atrakcją dla uczestników był wieczorek integracyjny przy muzyce Disko-polo. Następnego dnia mimo deszczowej aury kolejką wąskotorową udaliśmy się do Niechorza, aby wspiąć się po schodach i z tarasu Latarni Morskiej zobaczyć Niechorze, Rewal i bezkresne morze. Latarnia wspaniale prezentuje się na klifowym wybrzeżu i jest zapewne elementem charakterystycznym tego miasta. Kolejka Retro zapraszała uczestników wycieczki do zwiedzania: Motylarnii, Parku Miniatur Latarni Morskich, Muzeum Rybołówstwa, Oceanarium, Parku Wieloryba, Wystawy Lego, Muzeum Figur Woskowych i wielu innych atrakcji turystycznych w okolicach. Malowniczy Trzęsacz , piękne miejsce, urokliwe klify, żegnaliśmy w deszczu. Wspólny wyjazd był zarówno odpoczynkiem i oderwaniem się od codzienności oraz spełnił swój cel zintegrował środowisko lokalne.
                                                                                                                                                         G.G.





Dzień Kobiet 2017r

W niedzielne popołudnie 12 marca br. w sali wiejskiej miało miejsce uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet, które przygotował sołtys wsi Ryszard Grys. 
     W spotkaniu udział wzięło 40 Pań oraz goście. Wśród gości zaproszonych byli: Radna Sejmiku Wojewódzkiego Małgorzata Gośniowska-Kola, wice burmistrz Miasta i Gminy Wschowa Miłosz Czopek, Radny Wiesław Widera oraz członkowie Rady Sołeckiej.
Przybyłe  Panie  powitał sołtys składając życzenia, powiedział: "z okazji dzisiejszego Święta Dnia Kobiet pragnę złożyć Wam Drogie Panie serdeczne życzenia… kobiecego piękna w życiu, siły, wytrwałości, uśmiechu a przede wszystkim pełni zdrowia i miłości by cieszyć się każdym dniem. Życzę Wam również, by jak najczęściej okazywano Wam serdeczność i czułość, a w pracy czy w domu byście były Panie doceniane za to, co robicie".
Po części oficjalnej odbył się występ kabaretu z Brenna. Przedstawili program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję. Przy torcie i kawie trwały rozmowy, wszyscy chętnie śpiewali i dobrze się bawili. Życzenia, wspólna biesiada i symboliczny kwiatek sprawiły, że Panie w radosnym nastroju wróciły do domu.

Wszystkie Panie dziękują sołtysowi i paniom z KGW za przygotowanie imprezy.
                                                                                                                                              G.G






Mikołaj 2017r




fot.G.Grys




Mikołajkowy Turniej Bowlingowy 2016r

 Koło Gospodyń Wiejskich  w Przyczynie Górnej zorganizowało wyjazd do Wielenia na kręgielnię z okazji „Mikołajek”. Dnia 09 grudnia 2016 roku uczestnicy wyjazdu mieli świetną okazję do integracji, aktywnego i miłego spędzenia wieczoru .
Każda z nas z uśmiechem na twarzy wbiegła do budynku, w którym miała zaraz zacząć się zabawa. Weszłyśmy na salę gdzie znajdowały się trzy tory i w ośmioosobowych zespołach rozpoczęłyśmy rywalizację. Atmosfera była świetna, gdyż kibicowaliśmy sobie nawzajem. Najwięcej punktów zdobyła drużyna Doroty, potem Basi a trzecie miejsce zajęła drużyna Anki, mimo że panie również wykazały się wieloma celnymi rzutami. Czas upłynął nam bardzo wesoło i każda z nas bawiła się świetnie. Gdy skończyłyśmy grać, usiadłyśmy na kanapy na miłą pogawędkę i pyszne zakąski. W drodze powrotnej było bardzo sympatycznie, opowiadałyśmy sobie różne dowcipy i historie.

Gra w kręgle znana jest nam z bajki pt. „Flinstonowie”. Jednak historia tej dyscypliny sięga czasów starożytnych. Wówczas kule do gry były bardzo ciężkie, bo wykonane z kamienia. Należało uderzyć w dziewięć kręgli kulą bez uchwytu. W Europie kręgle są dość rozpowszechnione w Niemczech, w innych rejonach świata grają w nie głównie Amerykanie.
 
Obecnie kręgle znane są bardziej jako bowling. Główną różnicą w technice jest tutaj kula, która ma otwory na palce, ułatwiające rzut oraz ilość kręgli przeznaczonych do zbicia. Technika gry w kręgle również została ulepszona. Jeśli chodzi o powrót kuli po rzucie do gracza, dokonuje się to automatycznie za sprawą specjalnego urządzenia. Również punkty liczy automatycznie maszyna, nie trzeba się, więc głowić  Zasady gry są bardzo proste i to spowodowało,  że nawet najmłodsi świetnie sobie radzą i wykazują się pomysłami na celne rzuty. 

                                                                                                         Grażyna Grys



fot.G.Grys




Relacja z wycieczki do Pragi.


   W dniu 23 kwietnia 2016 roku, grupa 49 osobowa wyjechała na jednodniową wycieczkę do Pragi, zorganizowaną przez Koło Gospodyń Wiejskich w Przyczynie Górnej.
   Stolica Czech, mimo swojej małej powierzchni, jest pełna niesamowitych atrakcji – każda z nich ma swoją długą, niepowtarzalną historię. Aby z podróży do Pragi wynieść jak najwięcej należy koniecznie, odwiedzić kilka miejsc z naszej wycieczki.
   Pobyt w Pradze rozpoczęliśmy od zwiedzania Loreto, skarbu czeskiego. Potem dla odpoczynku odbył się godzinny rejs statkiem po Wełtawie, podczas którego przewodnik opowiadał o zabytkach znajdujących w Pradze, popijając ciepłe wino, piwo lub kawę. Następnie grupa przeszła na odprawę warty honorowej. Podczas wycieczki nie mogło zabraknąć spaceru po moście Karola, rynku Starego Miasta ze średniowiecznym ratuszem ( przepiękny, słynny zegar Orloj ). Później udaliśmy się do baru na tradycyjny czeski obiad. Znalazł się czas wolny na kupno drobnych upominków. Następnie spacerkiem do autokaru zwiedzaliśmy dzielnicę żydowską.

   Wszyscy uczestnicy wyrażali swoje zadowolenie z pobytu w Pradze, z wyśmienitymi humorami i planami na kolejną wycieczkę udaliśmy się do domu, żałując, że tak szybko się skończyła….
 Grażyna Grys  
Wycieczka do Pragi 2016r



fot.G.Grys


Dzień Kobiet 2016r




fot.G.Grys


 Bal karnawałowy 2016



"Jak karnawał, to karnawał..."
   Miesiąc styczeń jest tradycyjnie miesiącem zabaw karnawałowych. Taką też zabawę zorganizował sołtys i rada sołecka dla dzieci z Przyczyny Górnej. Dnia 7 stycznia 2016r. odbył się bal karnawałowy i spotkanie z Mikołajem. Był to dzień niecierpliwie oczekiwany przez dzieci. Tego dnia sala wiejska zmieniła się w salę balową. Dzięki pomocy Pań z KGW salę przyozdobiły różnokolorowe łańcuchy, serpentyny, balony i pięknie przystrojona choinka.
   Oprawę muzyczną zapewniło CKiR we Wschowie z prowadzącym Zbigniewem Iłowskim. Impreza rozpoczęła się od zabaw, w trakcie których dzieci wspólnie z rodzicami wykonywali różne konkurencje, pląsy, tańce…..   Była to wspaniała okazja, by po raz kolejny włączyć dorosłych do wspólnej zabawy.
 Punktem kulminacyjnym imprezy było oczywiście wręczenie wszystkim dzieciom drobnych upominków przygotowanych przez organizatorów.  Pojawienie się św. Mikołaja pod koniec zabawy z prezentami stało się najważniejszą częścią imprezy. Spotkanie ze św. Mikołajem było również okazją do wspólnej zabawy, w której brali udział wszyscy obecni na sali. Punktem kulminacyjnym imprezy było oczywiście wręczenie wszystkim dzieciom drobnych upominków przygotowanych przez organizatorów.  Pojawienie się św. Mikołaja pod koniec zabawy z prezentami stało się najważniejszą częścią imprezy. Spotkanie ze św. Mikołajem było również okazją do wspólnej zabawy, w której brali udział wszyscy obecni na sali.
     W trakcie zabawy była okazja: do skosztowania słodkich poczęstunków i do zrobienia pamiątkowych zdjęć w strojach karnawałowych z Mikołajem.
   Sołtys wsi dziękuje wszystkim za pomoc w organizacji balu.
                                                                                                 fot.G.G.


Wycieczka do Drezna 03.10.2015r




fot.G.Grys


Dożynki Powiatowo-Gminne  05.09.2015r





fot.G.Grys


Wycieczka do Lichenia  21.06.2015r





fot.G.Grys


Spotkanie Sołtysów 27 maja 2015r





fot.G.Grys


Dzień Kobiet 8 marca 2015r












fot.G.Grys


Wycieczka do Międzyzdrojów
21.09.2014







fot.G.Grys




Wycieczka do Ogrodu Botanicznego i Japońskiego
24.05.2014





fot.G.Grys



     Zabawa dla dzieci w Sali Wiejskiej
MIKOŁAJ 2014







55 LECIE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH






WYBORY KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH







FESTYN  SZKOLNY

z okazji 10 rocznicy istnienia Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci”
w Przyczynie Górnej







10-LECIE STOWARZYSZENIA "NASZE DZIECI"






37 LAT PRACY SOŁECKIEJ -  PODZIĘKOWANIE








ZDJĘCIA   Z  OBCHODÓW  JUBILEUSZU  800-LECIA  PRZYCZYNY  GÓRNEJ



 



©  C&C